φεγγάρι

그리스어편집

  • 중성
  단수 복수
주격 το φεγγάρι τα φεγγάρια
소유격 του φεγγαριού των φεγγαριών
목적격 το φεγγάρι τα φεγγάρια
호격   φεγγάρι   φεγγάρια

  • 1. (지구의 위성) .