ἀμβροσία

고대 그리스어편집

  • 여성
  단수 쌍수 복수
주격 ἀμβροσία αἱ ἀμβροσίαι
소유격 τῆς ἀμβροσίας τῶν ἀμβροσιῶν
여격 τῇ ἀμβροσίᾳ ταῖς ἀμβροσίαις
목적격 τὴν ἀμβροσίαν τὰς ἀμβροσίας
호격 -
고대 그리스어 명사 변화
로마자 표기: ambrosia
  • 1. (신화) 신들이 먹는 음식.