ἀνήρ

고대 그리스어편집

  • 남성
  단수 쌍수 복수
주격 ἀνήρ οἱ ἄνδρες
소유격 τοῦ ἀνδρός τῶν ἀνδρῶν
여격 τῷ ἀνδρί τοῖς ἀνδράσι(ν)
목적격 τὸν ἄνδρα τοὺς ἄνδρας
호격 -
고대 그리스어 명사 변화
로마자 표기: anēr

현대 그리스어 표기: άνδρας