"Obstwein"의 두 판 사이의 차이

15 바이트 추가됨 ,  4년 전
편집 요약 없음
잔글 (봇: hu:Obstwein 추가)
:* 남성 언어
{{독일어 명사 변화|성=남
| Obstwein| ObstweinsObstwein(e)s| Obstwein(e)| Obstwein
| Obstweine| Obstweine| Obstweinen| Obstweine}}
* 어원: [[Obst]] + [[Wein]]
{{발음 듣기|}}
{{IPA|ˈoːpstˌvaɪ̯n}}
* '''1.''' 과일을 발효시켜 만든 술. [[과실주]].
:*

편집

7,909