"Hochsprache"의 두 판 사이의 차이

172 바이트 제거됨 ,  3년 전
잔글
봇: 인터위키 링크 제거 removing interwiki links
잔글 (봇: 초안(독일어) -> 독일어 초안)
잔글 (봇: 인터위키 링크 제거 removing interwiki links)
 
 
[[분류:독일어 초안]]
 
[[af:Hochsprache]]
[[ca:Hochsprache]]
[[de:Hochsprache]]
[[en:Hochsprache]]
[[fi:Hochsprache]]
[[pl:Hochsprache]]
[[ru:Hochsprache]]
[[sv:Hochsprache]]
[[zh:Hochsprache]]

편집

376,107