"Weißwein"의 두 판 사이의 차이

256 바이트 제거됨 ,  3년 전
잔글
봇: 인터위키 링크 제거 removing interwiki links
잔글 (봇: 문법적 성 표현 교정)
잔글 (봇: 인터위키 링크 제거 removing interwiki links)
 
 
[[분류:독일어 음식]]
 
[[da:Weißwein]]
[[de:Weißwein]]
[[en:Weißwein]]
[[es:Weißwein]]
[[et:Weißwein]]
[[eu:Weißwein]]
[[fi:Weißwein]]
[[fr:Weißwein]]
[[hu:Weißwein]]
[[io:Weißwein]]
[[pl:Weißwein]]
[[pt:Weißwein]]
[[ru:Weißwein]]
[[sv:Weißwein]]
[[zh:Weißwein]]

편집

376,107