"akvo"의 두 판 사이의 차이

575 바이트 제거됨 ,  3년 전
잔글
봇: 인터위키 링크 제거 removing interwiki links
잔글 (봇: da:akvo 추가)
잔글 (봇: 인터위키 링크 제거 removing interwiki links)
 
{{IPA|}}
*'''1.''' [[물]]
 
[[af:akvo]]
[[ast:akvo]]
[[az:akvo]]
[[be:akvo]]
[[br:akvo]]
[[chr:akvo]]
[[cs:akvo]]
[[da:akvo]]
[[de:akvo]]
[[el:akvo]]
[[en:akvo]]
[[eo:akvo]]
[[es:akvo]]
[[et:akvo]]
[[eu:akvo]]
[[fa:akvo]]
[[fi:akvo]]
[[fj:akvo]]
[[fr:akvo]]
[[hu:akvo]]
[[hy:akvo]]
[[io:akvo]]
[[it:akvo]]
[[iu:akvo]]
[[ja:akvo]]
[[kn:akvo]]
[[ku:akvo]]
[[kw:akvo]]
[[lo:akvo]]
[[lt:akvo]]
[[mg:akvo]]
[[mn:akvo]]
[[nl:akvo]]
[[no:akvo]]
[[oc:akvo]]
[[pl:akvo]]
[[pt:akvo]]
[[ru:akvo]]
[[sm:akvo]]
[[sv:akvo]]
[[tg:akvo]]
[[th:akvo]]
[[tl:akvo]]
[[tr:akvo]]
[[ug:akvo]]
[[zh:akvo]]
[[zh-min-nan:akvo]]

편집

376,107