"anzi"의 두 판 사이의 차이

109 바이트 제거됨 ,  3년 전
잔글
봇: 인터위키 링크 제거 removing interwiki links
잔글 (위키낱말사전; 예쁘게 바꿈)
잔글 (봇: 인터위키 링크 제거 removing interwiki links)
 
* '''1.''' 보다는 [[오히려]], ..과는 [[반대]]로.
:*
 
[[az:anzi]]
[[de:anzi]]
[[en:anzi]]
[[fi:anzi]]
[[fr:anzi]]
[[it:anzi]]
[[mg:anzi]]
[[pl:anzi]]
[[sv:anzi]]

편집

376,107