"barba"의 두 판 사이의 차이

589 바이트 제거됨 ,  2년 전
잔글
봇: 인터위키 링크 제거 removing interwiki links
잔글 (봇: 문법적 성 표현 교정)
잔글 (봇: 인터위키 링크 제거 removing interwiki links)
 
[[분류:인터링구아 명사]]
[[분류:인터링구아 외래어]]
 
[[ast:barba]]
[[az:barba]]
[[ca:barba]]
[[chr:barba]]
[[co:barba]]
[[cs:barba]]
[[da:barba]]
[[de:barba]]
[[el:barba]]
[[en:barba]]
[[eo:barba]]
[[es:barba]]
[[eu:barba]]
[[fi:barba]]
[[fj:barba]]
[[fr:barba]]
[[gl:barba]]
[[hr:barba]]
[[hu:barba]]
[[hy:barba]]
[[id:barba]]
[[io:barba]]
[[is:barba]]
[[it:barba]]
[[ja:barba]]
[[kn:barba]]
[[ku:barba]]
[[la:barba]]
[[lt:barba]]
[[mg:barba]]
[[nl:barba]]
[[no:barba]]
[[oc:barba]]
[[pl:barba]]
[[pt:barba]]
[[ru:barba]]
[[scn:barba]]
[[sh:barba]]
[[sv:barba]]
[[ta:barba]]
[[th:barba]]
[[tl:barba]]
[[tr:barba]]
[[vo:barba]]
[[zh:barba]]

편집

376,107