"flach"의 두 판 사이의 차이

262 바이트 제거됨 ,  3년 전
잔글
봇: 인터위키 링크 제거 removing interwiki links
잔글 (봇: 초안(독일어) -> 독일어 초안)
잔글 (봇: 인터위키 링크 제거 removing interwiki links)
 
 
[[분류:독일어 초안]]
 
[[az:flach]]
[[chr:flach]]
[[cs:flach]]
[[de:flach]]
[[en:flach]]
[[eo:flach]]
[[et:flach]]
[[fi:flach]]
[[fr:flach]]
[[hu:flach]]
[[io:flach]]
[[ku:flach]]
[[lo:flach]]
[[mg:flach]]
[[pl:flach]]
[[pt:flach]]
[[ru:flach]]
[[sv:flach]]
[[tr:flach]]
[[zh:flach]]

편집

376,107