"gift"의 두 판 사이의 차이

699 바이트 제거됨 ,  3년 전
잔글
봇: 인터위키 링크 제거 removing interwiki links
잔글 (봇: 문법적 성 표현 교정)
잔글 (봇: 인터위키 링크 제거 removing interwiki links)
[[분류:스웨덴어 동사변화형]]
[[분류:영어 명사]]
 
[[ang:gift]]
[[ar:gift]]
[[az:gift]]
[[chr:gift]]
[[cs:gift]]
[[cy:gift]]
[[da:gift]]
[[de:gift]]
[[el:gift]]
[[en:gift]]
[[eo:gift]]
[[es:gift]]
[[et:gift]]
[[eu:gift]]
[[fa:gift]]
[[fi:gift]]
[[fr:gift]]
[[gl:gift]]
[[hi:gift]]
[[hu:gift]]
[[hy:gift]]
[[id:gift]]
[[io:gift]]
[[is:gift]]
[[it:gift]]
[[ja:gift]]
[[ka:gift]]
[[kk:gift]]
[[kn:gift]]
[[ku:gift]]
[[ky:gift]]
[[li:gift]]
[[lo:gift]]
[[lt:gift]]
[[lv:gift]]
[[mg:gift]]
[[ml:gift]]
[[my:gift]]
[[nl:gift]]
[[no:gift]]
[[oc:gift]]
[[pa:gift]]
[[pl:gift]]
[[pt:gift]]
[[ru:gift]]
[[simple:gift]]
[[sv:gift]]
[[sw:gift]]
[[ta:gift]]
[[te:gift]]
[[th:gift]]
[[tr:gift]]
[[uz:gift]]
[[vi:gift]]
[[wa:gift]]
[[zh:gift]]
[[zh-min-nan:gift]]

편집

376,107