incentivo: 두 판 사이의 차이

257 바이트 제거됨 ,  4년 전
잔글
봇: 인터위키 링크 제거 removing interwiki links
잔글 (위키낱말사전 분류 체계 개편)
잔글 (봇: 인터위키 링크 제거 removing interwiki links)
 
 
[[분류:이탈리아어 초안]]
 
[[ca:incentivo]]
[[chr:incentivo]]
[[de:incentivo]]
[[en:incentivo]]
[[es:incentivo]]
[[fi:incentivo]]
[[fr:incentivo]]
[[hu:incentivo]]
[[it:incentivo]]
[[mg:incentivo]]
[[no:incentivo]]
[[pl:incentivo]]
[[pt:incentivo]]
[[ru:incentivo]]
[[zh:incentivo]]

편집

376,107