"morfema"의 두 판 사이의 차이

257 바이트 제거됨 ,  3년 전
잔글
봇: 인터위키 링크 제거 removing interwiki links
잔글 (봇: 문법적 성 표현 교정)
잔글 (봇: 인터위키 링크 제거 removing interwiki links)
 
[[분류:세르비아어 문법]]
[[분류:스페인어 문법]]
 
[[ca:morfema]]
[[de:morfema]]
[[en:morfema]]
[[es:morfema]]
[[fi:morfema]]
[[fr:morfema]]
[[fy:morfema]]
[[hu:morfema]]
[[io:morfema]]
[[it:morfema]]
[[mg:morfema]]
[[nah:morfema]]
[[pt:morfema]]
[[ru:morfema]]
[[tr:morfema]]
[[uz:morfema]]
[[zh:morfema]]

편집

376,107