"nghèo"의 두 판 사이의 차이

114 바이트 제거됨 ,  3년 전
잔글
봇: 인터위키 링크 제거 removing interwiki links
잔글 (위키낱말사전; 예쁘게 바꿈)
잔글 (봇: 인터위키 링크 제거 removing interwiki links)
 
* '''1.''' [[가난하다|가난한]].
{{번역 낱말|가난하다|}}
 
[[chr:nghèo]]
[[fr:nghèo]]
[[lo:nghèo]]
[[mg:nghèo]]
[[nl:nghèo]]
[[ru:nghèo]]
[[vi:nghèo]]
[[zh:nghèo]]

편집

376,107