"strategisch"의 두 판 사이의 차이

229 바이트 제거됨 ,  3년 전
잔글
봇: 인터위키 링크 제거 removing interwiki links
잔글 (봇: 초안(독일어) -> 독일어 초안)
잔글 (봇: 인터위키 링크 제거 removing interwiki links)
 
 
[[분류:독일어 초안]]
 
[[cs:strategisch]]
[[de:strategisch]]
[[en:strategisch]]
[[fr:strategisch]]
[[id:strategisch]]
[[io:strategisch]]
[[nl:strategisch]]
[[oc:strategisch]]
[[pl:strategisch]]
[[ru:strategisch]]
[[sv:strategisch]]
[[zh:strategisch]]

편집

376,107