"tierra"의 두 판 사이의 차이

649 바이트 제거됨 ,  3년 전
잔글
봇: 인터위키 링크 제거 removing interwiki links
잔글 (봇: 문법적 성 표현 교정)
잔글 (봇: 인터위키 링크 제거 removing interwiki links)
 
* '''1.''' [[땅]].
* '''2.''' [[지구]].
 
[[af:tierra]]
[[an:tierra]]
[[ar:tierra]]
[[ast:tierra]]
[[az:tierra]]
[[ca:tierra]]
[[chr:tierra]]
[[co:tierra]]
[[cs:tierra]]
[[da:tierra]]
[[de:tierra]]
[[el:tierra]]
[[en:tierra]]
[[eo:tierra]]
[[es:tierra]]
[[et:tierra]]
[[fi:tierra]]
[[fj:tierra]]
[[fr:tierra]]
[[gl:tierra]]
[[hu:tierra]]
[[id:tierra]]
[[io:tierra]]
[[is:tierra]]
[[it:tierra]]
[[ja:tierra]]
[[li:tierra]]
[[lo:tierra]]
[[lt:tierra]]
[[mg:tierra]]
[[mi:tierra]]
[[mn:tierra]]
[[nah:tierra]]
[[nl:tierra]]
[[no:tierra]]
[[pl:tierra]]
[[ru:tierra]]
[[scn:tierra]]
[[sm:tierra]]
[[sv:tierra]]
[[sw:tierra]]
[[ta:tierra]]
[[th:tierra]]
[[tr:tierra]]
[[wa:tierra]]
[[zh:tierra]]

편집

376,107