"tên"의 두 판 사이의 차이

85 바이트 추가됨 ,  11년 전
예문
(예문 추가)
(예문)
{{IPA|ten}}
*'''1.''' [[이름]].
{{예문}} [[tên|Tên]] [[anh]] [[là]] [[gì]] ? 오빠 이름은 무엇인가요?
{{예문}} [[tôi|Tôi]] [[tên]] [[là]] Vân .(= Tên tôi là Vân.) 제 이름은 번입니다.
 

편집

42,447