Azərbaycan

아제르바이잔어편집

명사편집

  • Azərbaycan Respublikası - 아제르바이잔 공화국