Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

베트남어

편집

명사

편집