ruščina

슬로베니아어편집

명사편집

  • ruščina je Evropski jezik - 러시아어는 유럽언어이다.