trường đại học

베트남어편집

명사편집

IPA [cɨɜŋ ɗɐ̰ːj hɔ̰k]