γιος

(γιός에서 넘어옴)

그리스어편집

  • 남성
  단수 복수
주격 ο γιος οι γιοι
소유격 του γιου των γιων
목적격 τον γιο τους γιους
호격   γιε   γιοι

IPA [ʝ'os]