κορυφή

고대 그리스어편집

  • 여성
  단수 쌍수 복수
주격 κορυφή αἱ κορυφαί
소유격 τῆς κορυφῆς τῶν κορυφῶν
여격 τῇ κορυφῇ ταῖς κορυφαῖς
목적격 τὴν κορυφήν τὰς κορυφάς
호격 -
고대 그리스어 명사 변화

IPA [koryˈfeː]
로마자 표기: koryphē