μέρος

고대 그리스어편집

  • 중성
  단수 쌍수 복수
주격 τὸ μέρος τὰ μέρη
소유격 τοῦ μέρους τῶν μερῶν
여격 τῷ μέρει τοῖς μέρεσι(ν)
목적격 τὸ μέρος τὰ μέρη
호격 -
고대 그리스어 명사 변화

IPA [mˈɛrɔs]
로마자 표기: meros