воскресенье

러시아어 편집

음성 듣기  
 
IPA [vəs.krʲɪ.ˈsʲenʲ.jə]
  • в воскресенье — 일요일에
  • к воскресенью — 일요일을
  • с воскресенья — 일요일부터
  • от пятницы до воскресенья — 금요일부터 일요일까지
러시아어 명사 변화
단수 복수
주격 воскресе́нье воскресе́нья
속격 воскресе́нья воскресе́ний
여격 воскресе́нью воскресе́ньям
대격 воскресе́нье воскресе́нья
조격 воскресе́ньем воскресе́ньями
전치격 о воскресе́нье о воскресе́ньях


로마자 표기: voskresen'ye

알타이어 편집

명사 편집

투바어 편집

명사 편집