יולי

이디시어편집

명사편집

IPA [juli]

히브리어편집

명사편집

IPA [juli]