ירושלים

이디시어편집

명사편집

IPA [jɛʀʊʃɔlaim]

라디노어편집

로마자 표기: Yerushalayim