ภาษาญี่ปุ่น

타이어 편집

IPA [pʰaː˧.saː˩˩˦.jiː˥˩.pun˨˩]

명사 편집

어원
ภาษา(언어) + ญี่ปุ่น(일본)

ภาษาญี่ปุ่น(외래어표기법: 파사 이뿐[*])