ยัง

타이어편집

IPA [jaŋ]

부사편집

ยัง(외래어표기법:[*])

  1. 아직.
    กินข้าวรึยัง
    낀 카우 르 [표기]
    밥 먹었어?

조사편집

ยัง(외래어표기법:[*])

  1. ~.