Antikörper

독일어편집

  • 남성
  단수 복수
부정관사 정관사 명사 정관사 명사
주격 ein der Antikörper die Antikörper
소유격 eines des Antikörpers der Antikörper
여격 einem dem Antikörper den Antikörpern
목적격 einen den Antikörper die Antikörper
도이취어이름씨바뀜

IPA [ˈantiˌkœʁpɐ]