przedstawienie

폴란드어편집

명사편집

폴란드어 명사 변화
단수 복수
주격 przedstawienie przedstawienia
속격 przedstawienia przedstawień
여격 przedstawieniu przedstawieniom
대격 przedstawienie przedstawienia
조격 przedstawieniem przedstawieniami
처격 przedstawieniu przedstawieniach
호격 przedstawienie przedstawienia
  • 중성
음성 듣기  
 
IPA [ˌpʃɛtstaˈvʲjɛ̇̃ɲɛ]

이 문서의 내용은 한국어 «공연»의 번역을 바탕으로 작성되었습니다.
틀린 내용이 포함되어 있을 수도 있습니다. 내용이 틀림없다면 이 틀을 제거해주세요.