volatile

영어편집

음성 듣기  
 
IPA [vɔ́lətáil](영국), [vɑ́lətl, -til](미국)

형용사편집

  • 1. 휘발성의